logo
Himilo

Stichting HIMILO is een humanitaire vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk.

HIMILO zet zich in voor het verbeteren van de maatschappelijke positie van de Somalische gemeenschap in Nederland. Het gaat daarbij met name om het verlenen van hulp en diensten op maatschappelijk, juridisch, sociaal en cultureel gebied.

Daarnaast is HIMILO actief in Somalië en richt zich daar op de verbetering van de leefomstandigheden van de allerarmsten door bij te dragen aan de wederopbouw van sociale en economische infrastructuur en kleinschalige projecten in het land.

HIMILO is in heel Nederland actief.

Nieuws & Activiteiten

Start bijeenkomst project taalontwikkeling
Gisteren hebben wij een succesvolle startbijeenkomst van het taalachterstand project gehad. De bijeenkomst werd geopend door wethouder Haydar Erol.  |  lees meer »

Projecten

x
Hongersnood in SomaliŽ. 6 Miljoen SomaliŽrs zijn getroffen door de droogte. Laat deze mensen niet omkomen van de honger!
GEEF NU IBAN: NL32 INGB 0001 9561 28 tnv Stichting HIMILO. We garanderen dat elk euro terecht komt waarvoor bedoeld is.
x
Armoede en taalachterstand bij jonge Somalische kinderen in samenwerking met stichting welzijn Beverwijk
In dit pilot project willen wij ouders leren hoe zij actief bezig kunnen zijn met de taalontwikkeling van hun kind en hen kunnen stimuleren om al op een jonge leeftijd met taal bezig te laten zijn. Daarnaast willen wij de doelgroep kinderen ook in contact brengen en samen laten spelen met Nederlandse kinderen
x
Men Speak Out project (MSO) is een EU project. Stichting HIMILO, FORWARD UK en GAMS BelgiŽ weken samen aan dit project.
Via dit project willen we de mannen betrekken bij de strijd tegen vrouwelijk genitale verminking. Mannen komen slechts zelden tussen in het proces en hun mening omtrent de praktijk blijft vaak zeer vaag..

Nieuws & Activiteiten

Start bijeenkomst project taalontwikkeling
Gisteren hebben wij een succesvolle startbijeenkomst van het taalachterstand project gehad. De bijeenkomst werd geopend door wethouder Haydar Erol.  |  lees meer »