logo
Himilo
 Men Speak Out project (MSO) is een EU project. Stichting HIMILO, FORWARD UK en GAMS BelgiŽ weken samen aan dit project.


Via dit project willen we de mannen betrekken bij de strijd tegen vrouwelijk genitale verminking. Mannen komen slechts zelden tussen in het proces en hun mening omtrent de praktijk blijft vaak zeer vaag..   |  lees meer »

Projectbijdrage(n):

x
supervision meeting
De getrainde Peer Educators komen regelmatig bij elkaar om ervaringen elkaar te wisselen, maar ook knelpunten te bespreken. De aanwezige projectteam geeft tips.
x
Huiskamergesprek
Op 14 april hebben wij een huiskamergesprek georganiseerd, met aanwezigheid van een filmploeg uit Brussel. Het gesprek werd geleid door onze peer educator Hassan Osman.
x
Persbericht Ė Februari 2016
Mannen sluiten aan bij campagne om vrouwelijke genitale verminking te beŽindigen. DE MEN SPEAK OUT CAMPAGNE WERD GELANCEERD OP 5 FEBRUARI 2016
x
Europese conferentie in Amsterdam met de peer educators. 16-18 Januari 2016
Himilo Foundation in samenwerking met Forward UK, GAMS BelgiŽ en het Instituut voor Tropische Geneeskunde heeft een conferentie georganiseerd voor de peer educators .

x
Training Peer educators
Het doel van deze trainingen is om de deelnemers te empoweren, zodat ze bewustwordingsactiviteiten over VGV kunnen uitvoeren en om een brug te slaan tussen de instanties en ge gemeenschappen.
x
Mannen kunnen en moeten in opstand komen tegen VGV
Omwille van verschillende uiteenlopende redenen zijn mannen nog steeds te weinig geŽngageerd. Het is mijn verantwoordelijkheid om, als man, maar ook als Ďcommunity educatorí, in opstand te komen tegen schadelijke praktijken die onze dochters, onze vrouwen en onze moeders pijnigen

Projecten

x
Hongersnood in SomaliŽ. 6 Miljoen SomaliŽrs zijn getroffen door de droogte. Laat deze mensen niet omkomen van de honger!
GEEF NU IBAN: NL32 INGB 0001 9561 28 tnv Stichting HIMILO. We garanderen dat elk euro terecht komt waarvoor bedoeld is.
x
CHAT project
CHAT - Changing Attitude. Het beoogt het
bevorderen van de dialoog om zo VGV te
voorkomen. Het project is een samenwerking
tussen 6 Europese landen: ItaliŽ, Portugal,
Oostenrijk, Spanje, Nederland en het
Verenigd Koninkrijk. Het doel is om het
bewustzijn over de risico's van VGV uit te
dragen, en het motiveren van een mentaliteitsverandering
binnen de gemeenschappen
in Europa als in de landen van herkomst.

Nieuws & Activiteiten

Ontmoeting met mannen en vrouwen uit VGV praktiserende gemeenschappen op nationaal niveau
In Beverwijk 20-11-2016. Heb je interesse mail ons.  |  lees meer »

Start bijeenkomst project taalontwikkeling
Gisteren hebben wij een succesvolle startbijeenkomst van het taalachterstand project gehad. De bijeenkomst werd geopend door wethouder Haydar Erol.  |  lees meer »